Plåtskyltar

Att utnyttja fasaderna till att montera skyltar på är nog lika gammalt som det funnits väggar. Typen av skylt är beroende på syfte, ekonomi, smak m.m. En viktig aspekt är att det harmonierar med huset. Både det estetiska och det funktionella är viktigt. Vi på KELO har lång erfarenhet av detta. Utnyttja gärna vår rutin. Vi ställer mer än gärna upp som ”bollplank”.