Screen

Screentryck är ett tryckmedia som lämpar sig för upplagor från några hundra till flera tusen. Trycket ger mycket hög färgåtergivning och färgmättade ytor som tål väder och vind mycket bra. Förutom tryck på vinyl och kartong, kan vi tack vare den speciella trycktekniken, även trycka på PVC, plastskyltar, miljövänliga plaster, färgade folier, akryl, plåt, fasadflaggor m.m. För att höja glansen och hållbarheten kan trycken UV-lackas.