Plåtskyltar

Att nyttja fasaderna till att montera skyltar på är nog lika gammalt som det funnits väggar. Förutom det estetiska och funktionella är en viktig aspekt att skylten ska harmoniera med huset. Vi på KELO har lång erfarenhet och ställer mer än gärna upp som ”bollplank”.