Magnetskyltar

Tillfällig skyltning på t.ex. fordon löser man enklast med magnetfolie och någon typ av budskap. Magnetfolie är även lämpligt på planeringstavlor och dylikt.