Dekaler och magnetskyltar

Stora som små. För tufft klimat eller inomhusbruk. På fordon, fönster, väggar eller golv.

Tillfällig skyltning på t.ex. fordon löser man enklast med magnetfolie och någon typ av budskap.

Magnetfolie är även lämpligt på planeringstavlor och dylikt.