Tillgänglighet, kontrastmarkeringar

Vi hjälper till med att tillgänglighetsanpassa alla typer av miljöer. Från utvärdering av behov till planering och installation av taktila ledstråk för personer med synnedsättning.