Pyloner

En skylt som inte går att missa. En pelarskylt kan göras på många olika sätt. Med synliga eller inklädda stolpar. Som pylon eller stolpkonstruktion med dukfrontsskylt på toppen. Med kombinationer av olika material, neon och LED kan man göra ett bestående landmärke.