Tjänster

Vi på Kelo hjälper dig med följande tjänster:

 • Projektledning

 • Teknisk konsultation

 • Behov & omgivningsanalys

 • Platsundersökning

 • Bygglovsansökan

 • Tillståndssökning

 • TA-plan

 • Design & originalarbete

 • Skyltprogram

 • Profilmanualer

 • Produktion

 • Montering

 • Demontering & återvinning

 • Service

 • Serviceavtal

 • Transport & lagerhållning